Start Training Conflict Management and Mediation Training for Managers

Zarządzanie konfliktami i mediacje dla kadry kierowniczej

There are no translations available.

Konflikty w organizacjach należą do porządku dziennego. Dotyczą spraw takich jak: ocena i organizacja pracy, dyscyplina, podział zadań i kompetencji, dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne, sprawy sporne dotyczące odejść pracowników z firmy (grożące sądem pracy), itp. W konflikt angażują się pracownicy niezależnie od pełnionej w firmie funkcji. Nieporozumienia zdarzają się zarówno wewnątrz zespołów jak i pomiędzy grupami pracowniczymi. Rozstrzyganie sporów za pracowników, czyli podejmowanie za nich decyzji odnośnie rozwiązania, prawie zawsze kończy się fiaskiem. Niezależnie od tego, jak bardzo arbiter stara się być sprawiedliwym, po wydaniu „wyroku” od szefa czy dyrektora personalnego, podobnie jak z sądu, wychodzą wygrany i przegrany. W większości przypadków powoduje to dalsze nasilenie konfliktu, a pracownicy przestają być samodzielni, jak również czują się zwolnieni z odpowiedzialności za rozwiązanie swoich problemów.

Uczymy menadżerów "mediacji szefowskiej". Pomagamy właczyć do pakietu technik zarządzania ludźmi techniki mediacyjne.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat możliwości zorganizowania szkolenia w swojej organizacji.