Start Mediacje Mediacje społeczne

Mediacje społeczne

Co to jest

Mediacje społeczne mają miejsce w przypadku konfliktu pomiędzy różnymi grupami interesów związanymi z sytuacją na danym terenie.

Obszary naszego działania

Mediujemy konflikty, w które zaangażowane są np. społeczność lokalna, inwestorzy, instytucje samorządowe (np. szkoła, urząd miasta), organizacje pozarządowe np. ekologiczne, instytucje rządowe (np. ministerstwo). Cechą charakterystyczną tych sporów jest uczestnictwo wielu stron w konflikcie. Każda z tych stron reprezentowana może być przez dużą liczbę osób zainteresowanych przedmiotem sporu. W takich sytuacjach ważna jest praca wstępna mediatora, mająca na celu doprecyzowanie przedmiotu konfliktu, zdefiniowanie stron i sposobu ich reprezentowania.

Pomagamy również w przypadku sporów sąsiedzkich i konfliktów, w które zaangażowane są wspólnoty mieszkaniowe.

Zalety

Mediacja pomaga wypracować porozumienie, dzięki któremu strony unikają procesu sądowego i ustalają warunki dobrych relacji w przyszłości. Nasi klienci po udanej mediacji często zawierają w przyszłych umowach (np. z kontrahentami) tzw. klauzulę mediacyjną. Mówi ona, że w przypadku ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy, będzie podejmowana próba rozwiązania ich w drodze mediacji.

Przykłady mediowanych lub konsultowanych przez nas sporów:

  • wielostronny konflikt pomiedzy szpitalem, mieszkańcami, urzędem miasta i starostwem
  • konflikt pomiędzy inwestorem biogazowni a mieszkańcami i organizacją ekologiczną
  • konflikt dotyczący inwestycji związanej z zagospodarowaniem terenu na osiedlu mieszkaniowym
  • konflikt pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a jej członkiem blokującym decyzję o remoncie budynku
  • konflikt pomiędzy organizatorami młodzieżowego klubu osiedlowego a mieszkańcami budynku, w którym się znajdował się klub
  • konflikt pomiędzy rodzicami a radą pedagogiczną szkoły
  • konflikt pomiędzy lekarzami a dyrekcją szpitala

Zobacz także: Moderowanie spotkań | Podejmowanie decyzji | Coaching menedżerski